Verksamheten

Vi gör utflykter flera gånger i veckan. Våra utflyktsmål varierar efter väder och säsong, ofta återkommande är de fina lekparkerna i Eskilstuna, Kronskogen, biblioteket och Barnens stadsmuseum. På sommaren besöker vi Parken Zoo och andra lokala sevärdheter.

På Förskolan Samklang lagar vi frukost och mellanmål i vårt kök, lunchen levereras till oss dagligen via catering. Vi bakar vårt eget bröd och barnen får vara delaktiga.

Barngruppen

Hos oss finns en blandad grupp av barn i olika åldrar. Vi ser fördelarna med att de mindre barnen får lära sig av och se upp till de större barnen, likaväl som de större barnen får träna på att stötta, hjälpa och visa hänsyn för sina mindre kompisar.

Barnen delas in i mindre, åldersanpassade grupper inför olika pedagogiska aktiviteter. Våra tre grupper är ”Fiolerna”, ”Trumpeterna” och ”Trumman”.

Delaktighet

Barnen är delaktiga i utformningen av verksamheten och vi följer dem i deras intressen. Inom ramarna för verksamheten, i samklang med läroplanen och i strävan efter utsatta mål är vi flexibla och lyhörda för att skapa en så bra dag som möjligt för alla våra barn.

Vi arbetar kontinuerligt med att följa upp och kvalitetssäkra vår verksamhet. Vi förespråkar ett samarbete med hemmet och en öppen och ärlig kommunikation. Våra familjer får veckobrev från verksamheten en gång i veckan och vi har föräldramöten en gång per termin.

Musik och Rörelse:

Förskolan har sedan årsskiftet denna nya profil. Vi bygger upp verksamheten steg för steg för att så småningom ha profilen i full blomning.

Vi fokuserar på sång, musik, olika instrument, ljud, dans, gymnastik och rörelse. Målet med profilen är välmående, glädje och kunskap om dessa olika ämnen.

Kommentarer inaktiverade.