Verksamheten

Verksamhet

Vi bygger vår verksamhet på tydliga rutiner och en stark förankring i läroplanen. Genom att aktivt främja barnens delaktighet och möjlighet att påverka sin vardag hos oss, värderar vi inkludering och likvärdighet högt. Vårt främsta mål är att skapa en miljö som präglas av öppenhet och respekt, där varje individ ges möjlighet att växa och utvecklas. Vi uppmuntrar till mod och kreativt utforskande, med ‘Våga prova’ som vårt ledord för att stärka varje barns tilltro till egen förmåga

Upptäck konstens magi

Hos oss tror vi precis som den store konstnären Picasso att “Varje barn är en konstnär.” Ålder spelar ingen roll när det kommer till att uttrycka kreativitet och känslor genom konsten. Vi ser konst som mer än bara penseldrag på en duk – det är en väg till att utforska och utveckla sig själv på emotionell, kognitiv och social nivå. Vi tror att genom att uppmuntra barn att ta initiativ, pröva nya saker och utveckla sin fantasi, skapar vi inte bara konstnärliga verk, utan också individer som är modiga, kreativa och öppna för nya idéer. Vi jobbar med olika projekt som till exempel: Salvador Dali, Pablo Picasso, Frida Kahlo.

Musik-känn rytm i ditt hjärta

Musik är det språk som barnen förstår oavsett var de kommer ifrån. I vårt musikområde, varje barn har en unik klang. Genom sånger, instrument och rytmiska lekar skapar vi en närmare kontakt med barnen och en atmosfär av gemenskap där deras röster får höjas. Musik är inte bara ljud – det är ett språk som kan förmedla olika känslor, väcker barnens fantasi och där barnen kan utrycka sig fritt.

Kärlek för Läsning och Böcker. ”Läs en bok och bli klok”

Vi är en stolt läscertifierad förskola där kärleken till läsning och böcker lever. Vårt magiska rum är en plats där berättelser tar liv, och vårt bibliotek är noggrant sorterat efter teman och åldrar. Hos oss är läsning mer än bara en färdighet, det är en passion. Vi värnar om läslusten och ser böcker som en ovärderlig skatt. Vår förskola har olika läsmiljöer där vi strävar efter att nå varje barn med läsupplevelser varje dag. Våra lässtunder är både organiserade och spontana. Vi erbjuder läsmiljöer både inomhus och utomhus, och varje rum är utrustat med en läshörna komplett med böcker som barnen enkelt kan nå. 

Knopp och kropp

En gång i veckan samlas vi för att fylla luften med glädje och energi genom vår gympa- och rörelseaktiviteter. Det är en tid då vi uppmuntrar barnen att utforska sina kroppar och uttrycka sig fritt genom olika rörelser. Vi ser till att skapa en rolig och interaktiv miljö där barnen kan utveckla sina motoriska färdigheter samtidigt som de bygger självförtroende och styrka. Med lekar, dans och en variation av fysiska aktiviteter strävar vi efter att främja en positiv inställning till motion och hälsa redan från en ung ålder. 

Utevistelse och Utflykt 

Vi prioriterar utomhusvistelse varje dag, oavsett väder, och en gång i veckan ger vi oss ut på spännande utflykter till olika platser i vår omgivning. Våra äventyr sträcker sig från de charmiga lekparkerna i Eskilstuna och Kronoskogen till besök på det lokala biblioteket. Under vintern tar vi oss till isen för skridskoåkning, medan på sommaren går vi till Parken Zoo.

Drama och teater 

Varje vecka erbjuder vi en spännande och givande stund av drama och teater för att förmedla budskap och bearbeta olika situationer som uppstår bland barnen. Denna engagerande metod hjälper barnen att utveckla en djupare förståelse för olika situationer och främjar en positiv inlärningsmiljö som uppmuntrar till reflektion och dialog.