Om oss

Vi är ett passionerat team av två förskollärare och barnskötare. Vi brinner för att ge barnen trygghet, glädje och kunskap på ett kreativt och inspirerande sätt. Hos oss är barnet alltid i centrum. Vi tror på betydelsen av närvarande pedagoger som bygger starka band med varje barn redan från första dagen.

Huvudman

Kontakt: Andrijana Olsson (VD) andrijana.olsson@forskola-samklang.se

Huvudman har mångårig erfarenhet av förskolledning och en stark ambition och passion för att bedriva den bästa möjliga förskoleverksamheten. Vi värnar om våra anställda och uppmuntrar till ständig kompetensutveckling och fortbildning. Vi vill skapa trygghet och kontinuitet för så väl våra anställda som barn.

Mål och förhållningssätt

Vi strävar efter att skapa en inkluderande, empatisk och harmonisk barngrupp där varje individ känner sig sedd och hörd. Vi tror på att bygga en miljö som stimulerar kreativitet och självständighet för varje barns unika utveckling och välbefinnande.