Hösten här här

Tiden går enormt fort och nu är det verkligen höst! Barnen plaskar i vattenpölar, samlar höstlöv och bekantar sig med årstiden. Inne på förskolan pågår flera olika teman i våra smågrupper, bland annat ”kontinenterna och dess djurliv” som är mycket populärt och intressant både för pedagogerna och barnen. En grupp…

Continue reading