Integritetspolicy

Integritetspolicy

Integritets- och dataskyddspolicy

Vi värnar om skyddet av dina enskilda rättigheter och dina personuppgifter. Den här dataskyddspolicyn beskriver hur vi samlar in, använder, lagrar och delar personuppgifter. Denna dataskyddspolicy gäller från den 25 maj 2018, när den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) träder i kraft.

Genom att använda våra tjänster, accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att vi använder olika kommunikationsvägar som t.ex. e-post, SMS och telefon för att skicka information till dig. Det är viktigt att du läser och förstår vår dataskyddspolicy innan du använder våra tjänster.

För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

Vilken information samlar vi in?

Personuppgifter samlas normalt in direkt från dig som målsman vid inskrivning av ett barn (t.ex. adressuppgifter), eller genereras i samband med att du använder våran hemsida (t.ex. IP-adresser eller loggning av användare).
De personuppgifter som vi samlar in kan delas in i följande kategorier uppdelat efter insamlingsmetod, typ av uppgift och syfte:

Identifiering: Vanligtvis utgörs detta av personnummer och namn som anges vid inskrivning av ett nytt barn av den registrerade själv eller av en målsman.
Kontakt: Information som t.ex. e-post, postadress, kontaktuppgifter och telefonnummer som även detta anges vid inskrivning av den registrerade. Detta är viktigt för att skicka fakturor eller kontakta dig med viktig information om ditt/dina barn.
Ekonomi: Information om familjens inkomster. Informationen krävs för att vi ska kunna beräkna rätt förskoleavgift för ditt/dina barn.
Familjesituation: Information om familjens sammansättning och konstellation. Informationen krävs för att vi ska kunna bedriva förskoleverksamheten (exempelvis för fakturering och för att säkerställa barnens säkerhet).
Historik: Exempelvis inloggningshistorik på våran hemsida och IP-adressen anropet kom ifrån samlas in automatiskt av våra system för att hemsidan kan fungera som den är tänkt samt för att hjälpa till vid utvärdering, felsökning, säkerhetshantering och spårning.

Vad gör vi med din information?

All data används för att leverera, administrera och förbättra våra tjänster. Informationen krävs för att vi ska kunna leverera våra tjänster (exempelvis för fakturering eller identifikation vid lämning och hämtning av ditt/dina barn). Vi använder också detta för att kunna kommunicera med dig om viktiga händelser eller information om ditt/dina barn, samt nyhetsbrev och generell kommunikation via e-post.

Vem kan vi komma att lämna ut dina personuppgifter till?

För att skydda och värna om våra kunders integritet lämnas personuppgifter inte ut till extern part som ej angivits utan att du har medgivit till detta.

Vi använder oss av följande biträdande för våra tjänster:

LeverantörOrsakUppgifterLand
Binero ABHemsidaIP-adress, kontaktuppgifter vid användning av kontaktformuläret på hemsidanSE
MicrosoftMolntjänster, Office 365 och ExchangeKontaktuppgifter (namn, telefon, epost, etc), korrespondens och dokumentation av barnens utveckling (bild och text).EU
Aspia ABBokföring, InkassoKontaktuppgifter (namn, postadress, epost) och barnens namn i samband med fakturering.SE
Fonticons IncTypsnitt på hemsidaIP-adressUS
Eskilstuna KommunInskrivningBarnens namn, födelsedatum, kontaktinformation, information om familjekonstellation samt om barnet/barnen står i en annan förskolekö.SE

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att utföra behandlingen inom EU/EES. I vissa situationer kan dock informationen komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES av oss, eller annan leverantör eller underleverantör. Då vi alltid strävar efter att alltid skydda din information, kommer vi att vidta alla legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din information hanteras säkert och med en skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Med hjälp av olika behörighetsnivåer säkerställer vi att vår personal bara kommer åt den informationen de behöver för deras arbete. Det finns rutiner på plats som säkerställer att ingen obehörig får olovlig tillgång till personuppgifter.

Din rätt till som registrerad

Som registrerad person hos oss har du speciella rättigheter rörande de personuppgifter vi har om dig eller ditt/dina barn.

Dessa är: Information

Du kan när som helst kontakta oss för att få ut vilken information vi har samlad, samt instruktioner kring hur du själv kan se dessa.

Rättelse

Förändring av registrerade uppgifter kan du begära i direkt kontakt med oss.

Radering

Under vissa omständigheter har du rätt att begära radering av dina personuppgifter. Dessa kan vara t.ex.
– Om det saknas rättslig grund för behandlingen, eller behandlingen är olaglig
– Det saknas ett berättigat skäl för fortsatt behandling

Hur länge behåller vi dina personuppgifter

Vi sparar uppgifter så länge som det är nödvändigt för att utföra våra åtaganden som förskola, och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar data för andra syften än för våra åtaganden som företag, t.ex. för att uppfylla krav på bokföring och ekonomiska underlag, sparar vi endast informationen så länge som det behövs för respektive syfte.

Förändringar i denna dataskyddspolicy

Innehållet i denna dataskyddspolicy kan komma att förändras med tiden. Vi kommer alltid hålla våra kunders integritet högt, och följer alla dataskyddslagar inom EU och Sverige. Vill du hålla dig uppdaterad löpande rekommenderar vi att läsa denna policy med jämna mellanrum.

Kontakta oss och dataskyddsmyndigheten

Har du frågor eller synpunkter som rör vår dataskyddspolicy kan du vända dig till info@forskola-samklang.se.
Du kan också lämna ett klagomål eller kontakta datainspektionen som fungerar som vår tillsynsmyndighet. Kontaktuppgifter hittar du på https://www.datainspektionen.se

Detta dokument uppdaterades senast 2018-10-10