Barnkonventionen

På förskolan Samklang har vi alltid arbetat aktivt med Barnkonventionen och barns rättigheter. Vi jobbar bl.a. återkommande med ”Stopp min Kropp” och har material från Rädda Barnen som underlag. Just nu arbetar vi med boken ”Liten” av Stina Wirsén som finns att ladda ner hos Brottsoffermyndigheten. Vi har sytt figurerna…

Continue reading

Hemsidan uppdaterad

Välkomna till förskolans uppdaterade hemsida! För att hitta dokument som Likabehandlingsplanen eller klagomålsblankett går du in på https://forskola-samklang.se/styrdokument/ Surfa gärna runt och bekanta dig med förskolan Samklang!

Continue reading