Verksamhet i coronatider

Under rådande omständigheter påverkas vi alla av pandemin på ett eller annat sätt. Vår förskoleverksamhet fortsätter som vanligt och vi håller fast vid rutinerna för att skapa trygghet i vardagen. Vi vistas utomhus så mycket det går för att minska risken för smitta, vi har stort fokus på handhygien och…

Continue reading

Herr H

Minstingarna jobbar i samarbete med Eskilstuna lässatsning med boken Herr H. Han ser dåligt och behöver hjälp med att hitta sina glasögon. Vi har sytt en Herr H och se så fint småttingarna hjälper honom! Han är mycket populär och överallt hör vi ”Hejj Hååå!”

Continue reading

Barnkonventionen

På förskolan Samklang har vi alltid arbetat aktivt med Barnkonventionen och barns rättigheter. Vi jobbar bl.a. återkommande med ”Stopp min Kropp” och har material från Rädda Barnen som underlag. Just nu arbetar vi med boken ”Liten” av Stina Wirsén som finns att ladda ner hos Brottsoffermyndigheten. Vi har sytt figurerna…

Continue reading

Hemsidan uppdaterad

Välkomna till förskolans uppdaterade hemsida! För att hitta dokument som Likabehandlingsplanen eller klagomålsblankett går du in på https://forskola-samklang.se/styrdokument/ Surfa gärna runt och bekanta dig med förskolan Samklang!

Continue reading