Nu pågår utvecklingssamtal

Det är en självklarhet att föräldrarna ska veta hur det går för barnet, både det som är bra och det som är svårt. Tack vare vår app TYRA kan föräldrarna följa med i förskolans vardag och barnets utveckling dagligen men det är ändå viktigt med ett regelrätt samtal för att…

Continue reading

Snart är det Påsk

Snön försvann och fram kom krokusar och snödroppar, kanske också en och annan tussilago. Vi tillbringar en stor del av dagen utomhus för att förhindra smittspridning på förskolan, men också för att njuta av det begynnande vårvädret. Hos oss pågår den pedagogiska verksamheten i lika stor utsträckning utomhus, vi har…

Continue reading